Vera.ai white paper: Vzťah medzi generatívnou umelou inteligenciou a dezinformáciami

Výskumníci, ktorí sú zapojení do štyroch EÚ projektov zameraných na umelú inteligenciu a dezinformácie (AI4Media, vera.ai, AI4Trust a TITAN), spojili svoje sily. Výsledkom tejto spolupráce je komplexný dokument s názvom „Generatívna umelej inteligencia a dezinformácie: Súčasné pokroky, výzvy a príležitosti“. KInIT je súčasťou vera.ai projektu, viac informácií o projekte nájdete tu.

Cieľom dokumentu, ktorého spoluautor je aj náš výskumník Ivan Srba, je lepšie porozumieť schopnostiam umelej inteligencie generovať dezinformácie a preskúmať využitie umelej inteligencie pri vývoji inovatívnych technológií na detekciu dezinformácií. Dokument sa tiež zaoberá etickými a právnymi dilemami spojenými s vývojom týchto pokročilých technológií.

V závere sa dokument venuje výzvam a príležitostiam, ktoré prináša generatívna umelá inteligencia v oblasti vytvárania, šírenia, detekcie a vyvracania dezinformácií.

Celý dokumentu si môžete prečítať na webovej stránke EDMO