There is a billion-dollar potential in artificial intelligence. A new tool from Google is intended to help Slovak companies better understand it

Due to the aging population in Slovakia, technological innovations as well as the use of artificial intelligence will be absolutely necessary for further economic growth. One of the areas in which the enormous potential for the deployment of artificial intelligence is hidden are small and medium-sized enterprises, which are a pillar of the Slovak economy. However, when using artificial intelligence to optimize their business, they lag far behind large companies. Therefore, Google decided to support the SME sector through a free tool to help companies identify areas of their business suitable for the application of artificial intelligence, and also introduced other tools available to the general public.

Rest of the news is from the press release (in Slovak):

Podľa minuloročných dát poradenskej spoločnosti McKinsey, ktorá sa zaoberala potenciálom umelej inteligencie v Európe, môže do roku 2030 pokrok v oblasti umelej inteligencie a automatizácie tvoriť až 13,5 % rastu HDP Európskej únie a byť tak jedným z jej hlavných hnacích motorov. Vzhľadom na silnú orientáciu na priemysel ako aj na mnoho pracovných miest, ktoré budú ovplyvnené automatizáciou, je teda na Slovensku potenciál umelej inteligencie vyšší, v porovnaní s väčšinou európskych krajín. Rast HDP založený na inováciách v oblasti umelej inteligencie však nemusí byť tak výrazný, ak sa tejto príležitosti dostatočne nechopia aj menšie podniky.

„Tak, ako sme v minulosti potrebovali pre pokrok spoločnosti vedieť čítať a písať, tak v dnešnej dobe digitálnej transformácie potrebujeme vedieť efektívne komunikovať so strojmi, ktoré sú všade okolo nás, pričom mnohé z nich zahŕňajú aj prvky umelej inteligencie. Každý z nás je konzumentom technológií. Čo najširšia znalosť princípov fungovania týchto technológií, ako aj znalosť príležitostí a rizík, ktoré prinášajú, umožní tým, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, prinášať lepšie produkty pre všetkých,“ uviedla Mária Bieliková, riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, ktorý je zároveň partnerom iniciatívy spoločnosti Google pri zvyšovaní povedomia o umelej inteligencii medzi firmami aj jednotlivcami.

Nový nástroj poskytne firmám personalizované odporúčania

Google v snahe pomôcť firmám porozumieť umelej inteligencii ako aj jej možnostiam využitia v podnikaní spúšťa špeciálnu platformu určenú firmám, ktoré sa chcú o umelej inteligencii dozvedieť viac. Nájdu tu mnoho informačných materiálov v slovenskom jazyku, počnúc Abecedou pre oblasť umelej inteligencie, ktorá vysvetľuje od A po Z mnohé zo základných pojmov AI a ktorá je akousi vstupnou bránou do sveta umelej inteligencie. Na platforme nájdu firmy aj prístup k bezplatným kurzom. Napríklad vzdelávací program Digitálna garáž bol rozšírený o nový modul špeciálne zameraný na umelú inteligenciu – kurz má pomôcť pochopiť základy strojového učenia.

Na platforme je zároveň firmám a živnostníkom k dispozícii aj nástroj Umelá inteligencia pre firmy. Ide o bezplatný nástroj, ktorý firmám pomôže len v niekoľkých krokoch objaviť potenciál v oblasti umelej inteligencie v rámci ich podnikania a poskytne tiež personalizované odporúčania špecificky pre danú oblasť podnikania aj s konkrétnymi tipmi ako začať.

Google sa tak snaží aj firmám v menej digitalizovaných odvetviach ukázať, že z umelej inteligencie netreba mať strach, skôr naopak, dokáže priniesť veľkú úsporu času ako aj ľudských a prípadne aj finančných zdrojov.

„Umelú inteligenciu už dávno všetci používame bez toho, aby sme si toho vôbec boli vedomí. Dobrým príkladom sú Google služby ako Prekladač alebo Fotky. Zároveň si však často neuvedomujeme, kde všade ju vieme a môžeme využiť. Dovolím si tvrdiť, že v najbližších dekádach bude prosperita a konkurencieschopnosť našich krajín závisieť do značnej miery na tom, ako efektívne vieme využívať dostupné technológie. Chceme preto pomôcť šíriť osvetu v oblasti umelej inteligencie a hovoriť o tom, ako ju môžu slovenské firmy využiť v ich každodennom podnikaní,“ hovorí Rasťo Kulich, šéf slovenskej pobočky Google.

prieskumu AIslovakIA (predtým slovak.AI) o nasadení umelej inteligencie vo firmách vyplýva, že k najväčšej implementácii AI riešení dochádza vo finančnom a IT sektore, nasledovaných dopravou a logistikou, obchodom a marketingom a sektorom energetiky. Respondenti sa tiež v prieskume vyjadrili, že najväčší potenciál jej využitia vidia v oblasti zdravotníctva, dopravy a výrobného priemyslu, vo finančných inštitúciách či v marketingu a predaji. 

Kurz Elements of AI

Medzinárodný kurz Elements of AI (dostupný v slovenčine), ktorý nedávno spustilo slovenské Centrum pre umelú inteligenciu, je prístupný aj cez vzdelávacie platformy spoločnosti Google – „Digitálnu Garáž“ a AI Hub na stránke Grow with Google. Predstavuje akúsi vstupnú bránu do sveta umelej inteligencie. Tento bezplatný kurz absolvovalo už vyše 620-tisíc používateľov z vyše 170 krajín sveta. Na absolvovanie kurzu nie sú potrebné žiadne znalosti matematiky. Používatelia sa prostredníctvom kurzu naučia napríklad to, čo sú to neurónové siete, či ako fungujú základné algoritmy umelej inteligencie.

O iniciatíve Grow with Google – Pomáhame Slovensku rásť

Nová platforma je súčasťou dlhodobej iniciatívy Grow with Google – Pomáhame Slovensku rásť zameranej na podporu slovenskej ekonomiky aj v čase pandémie. V minulom roku sa tiež slovenský Google v spolupráci s partnermi zaviazal pomôcť 50-tisíc slovenským podnikateľom a jednotlivcom lepšie využívať internet na rast podnikania, nájdenie práce či pre rozvoj kariéry. Od roku 2016 pomohla spoločnosť Google v spolupráci s partnermi viac ako 110-tisíc ľuďom a firmám v zlepšovaní ich digitálnych zručností.

———————————————————————————————-

Príklady využitia umelej inteligencie vo firmách v Európe

  • Saccheria Franceschetti, talianska rodinná firma s vyše 80-ročnou tradíciou, pôvodne vyrábala tašky zo starých látok. Od svojho vzniku zažila už mnoho zmien a keďže si chcela zachovať svoju konkurencieschopnosť, implementovala do svojich procesov prvky umelej inteligencie. Ako tretí najväčší distribútor flexibilných obalov v Európe využíva umelú inteligenciu na optimalizáciu svojich skladov a logistiky, ako aj na monitorovanie obchodných procesov v reálnom čase.
  • SkyMaps, česká firma založená v roku 2016, s využitím AI pomáha farmárom lepšie zacieliť aplikáciu pesticídov a chrániť pôdu – zaoberá sa využitím satelitných snímok a snímok z drónov na zhromažďovanie dát o poliach a ich následnej analýze, ktorých výstupom sú tzv. aplikačné mapy. Tieto podrobné mapy polí potom jednotlivým farmárom umožňujú efektívne zacieliť aplikáciu pesticídov, čo im prináša významné finančné výhody a zlepšuje ochranu pôdy.
  • Radiobotics, dánsky startup, s pomocou umelej inteligencie pomáha vyhodnocovať lekárske röntgenové snímky kĺbov a kostí (napr. kolien) s veľkou presnosťou. Odbremeňuje tak systém zdravotnej starostlivosti.
  • Störi Mantel, česko-švajčiarska firma pôsobiaca na trhu výroby drevoobrábacích strojov už 26 rokov, učí českých drevárov využívať umelú inteligenciu. Svoju ponuku obohatila o automatický systém na výrobu paliet, pričom práve v tejto oblasti, vďaka dlhodobému skúmaniu trhu a otvorenosti inováciám, objavila potenciál využitia umelej inteligencie. V spolupráci s vývojárskou firmou sa im podarilo nájsť vhodné riešenie hardvéru a softvéru – kamery so systémom rozpoznávania obrazu na báze strojového učenia. Pomocou vstupných dát spoločne naučili novú technológiu bezpečne rozpoznávať dobre a zle zbitú paletu, pričom sa v čase ďalej učí a zdokonaľuje.