Slovensko potrebuje väčšiu podporu v oblasti digitalizácie MSP a inovácií

Bratislava, Slovensko – Ak má Slovensko udržiavať tempo so súčasnými ekonomickými a technologickými trendmi a nezaostávať za inými krajinami EÚ, musíme obrátiť pozornosť vlády na otázky digitálnej transformácie a inovácií. Práve na tému výziev v slovenskom inovačnom ekosystéme sa vo štvrtok 22. júna 2023 v Bratislave stretli predstavitelia politických strán so zástupcami organizácií združujúcich popredné inovačné a technologické firmy, ktoré potenciálnym novým politickým lídrom odprezentovali Digitálny manifest a návrhy inovačných opatrení.

Sektor malých a stredných podnikateľov sa na Slovensku dlhodobo nedostáva medzi priority vlády Slovenskej republiky, a to aj napriek tomu, že reprezentuje viac ako 95% všetkých firiem na Slovensku, tvorí viac ako polovicu pridanej hodnoty hospodárstva a zamestnáva zhruba 75% aktívnej pracovnej sily. Slovensko sa v oblasti digitálnej konkurencieschopnosti od roku 2014 postupne prepadá – z 20. priečky až na aktuálne 23. miesto z 27 členských krajín EÚ v správe DESI 2022* (Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti – angl. Digital Economy and Society Index). Ďalším z dlhodobých problémov Slovenska, s ktorým bojuje už niekoľko rokov, je oscilácia na konci rebríčka svetovej konkurencieschopnosti. Podľa posledného rebríčka publikovaného 20. júna 2023, je Slovensko na 53. mieste zo 64. hodnotených krajín. V rebríčku svetovej digitálnej konkurencieschopnosti z roku 2022 sa Slovensko nachádza na 47. Mieste, rovnako ako v roku 2021. Podobne slabé ukazovatele dosahuje aj v Global Innovation Index, kde spomedzi krajín EÚ 27 má po Rumunsku druhé najhoršie inovačné skóre za uplynulý rok 2022. Nedostatky v inovačných ukazovateľoch dokazuje aj rebríček European Innovation Scoreboard, v ktorom Slovensko spadá do skupiny tzv. “nových inovátorov”, ktorá vykazuje najväčšiu potrebu inovovať pričom však zaznamenáva najpomalší rast. 

Aby sa Slovensko dostalo z chvosta inovačných rebríčkov a ukazovateľov digitálnej konkurencieschopnosti, držalo krok s rozvinutejšími krajinami a nasledovalo úspešné príklady transformácie na inovatívnu a digitálne vyspelú ekonomiku, pripravila skupina organizácií v zložení Vacuum Group, KInIT a AmCham Slovensko na čele so SAPIE (Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku) stretnutie s predstaviteľmi politických strán. V súvislosti s nadchádzajúcimi predčasnými voľbami bolo cieľom tohto stretnutia poukázať na stále- pretrvávajúce nedostatky v otázkach digitalizácie a inovácií na Slovensku a presadiť túto agendu do volebných programov politických strán.

Súčasťou stretnutia bolo predstavenie balíka inovačných opatrení cieliace na najpálčivejšie problémy inovačného ekosystému a navrhujúce riešenia, ktoré vychádzajú z prieskumov a dobrej praxe v zahraničí. Vďaka priamym skúsenostiam a stykom s biznisom identifikovala pracovná skupina, zložená z tri prioritné oblasti: expertov v oblasti podnikania, inovácií, práva, vedy a výskumu, kvalitná pracovná sila (podpora podnikavosti, pracovno-právne úpravy, zefektívnenie vzdelávania na vysokých školách), podporné prostredie pre podnikanie (menej byrokracie, či motivujúce zdaňovanie), svetový výskum a inovácie (organizačné zjednotenie riadenia výskumu a inovácií, opatrenia podporujúce tech transfer, podpora financovania a ďalšie).

Druhou časťou stretnutia bola prezentácia dokumentu Digitálny manifest. Manifest nadväzuje na niekoľko už vytvorených Akčných plánov a Národných stratégií a tiež na predošlé aktivity SAPIE v oblasti digitalizácie podnikania na Slovensku. Sústredí sa na identifikáciu kľúčových priorít, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť pre podporu zvýšenia úrovne digitálnej transformácie slovenských malých a stredných podnikov, vrátane vzdelávania v oblasti digitálnych zručností, sprístupnenia údajov orgánov verejnej moci, zabezpečenia, uplatňovania a presadzovania existujúcich bezpečnostných noriem v oblasti kyberbezpečnosti, pokračovanie v elektronizácii verejných služieb s dosahom na podnikateľov, efektívnu implementácia EÚ nariadení zameraných na reguláciu digitalizácie, financovanie projektov a aktivít zameraných na digitalizáciu.

SAPIE v spolupráci s ďalšími organizáciami plánuje v stretnutiach s politickými stranami pokračovať aj v ďalšom období, aby spoločne zabezpečili lepšiu implementáciu inovačných a digitálnych opatrení a prispievali ku plynulej ceste Slovenska stať sa inovatívnou a digitálne vyspelou krajinou.