Ako poskladať Rubikovu kocku so zaviazanými očami

Súčasťou nášho života v KInITe je aj snaha rozširovať si obzory rôznymi smermi, preto organizujeme rôzne podujatia, ktoré nie vždy priamo súvisia s výskumom. Náš posledný seminár viedol jeden z našich talentovaných stážistov, Timo Hromádka. Timo nedávno ukončil bakalárske štúdium v odbore Computer Science na King’s College London. Od septembra v KinITe pracuje na viacjazyčnom vyhľadávaní overených tvrdení (Multilingual Previously Fact-Checked Claim Retrieval).

Témou nášho posledného seminára však nebolo jeho štúdium ani práca, ale jeden z Timových nevšedných koníčkov. Timo je majstrom Slovenska v skladaní Rubikovej kocky so zaviazanými očami v disciplíne na čas. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažiach po celej Európe, naposledy vo Varšave a Londýne. V sérii dvoch seminárov nás zasvätil do riešenia tohto populárneho hlavolamu.

Náš stážista Timo Hromádka vysvetľuje ako zložiť Rubikovu kocku poslepiačky.

Rubikova kocka je jedným z najrozšírenejších hlavolamov na svete – väčšina ľudí už niekedy držala Rubikovu kocku v ruke a možno ju aj vyriešila. Vyriešiť túto kocku so zaviazanými očami je ďalší level a vyriešiť 12 kociek po sebe  ešte o level vyššie. A presne to robí Timo na súťažiach. Počas seminára sa Timo v krátkosti venoval histórii kocky a vzniku disciplíny „speedcubing“, potom vysvetlil technickú stránku samotného riešenia. Prešli sme si celkový prístup k riešeniu tohto hlavolamu cez optiku triediacich algoritmov a na záver nám predstavil priebeh samotnej súťaže, ktorý má dve odlišné fázy.

Na začiatku dostanú súťažiaci určitý čas na to, aby sa pozreli na kocky, ktoré sú pred nimi položené. V závislosti od disciplíny riešitelia súťažia s kockou v prevedení 3x3x3, 4x4x4 alebo 5x5x5. Navyše môžu súťažiť aj v disciplíne s viacerými kockami, kde majú pred sebou až desať kociek v rozmere  3x3x3 naraz. Počas tejto fázy súťažiaci pozorne skúmajú rozhádzanú konfiguráciu kocky a snažia sa ju zapamätať.

Timova zbierka rôznych prevedení Rubikovej kocky.

Timo predstavil rôzne techniky memorovania, ktoré používa, napr. mnemotechnickú pomôcku nazývanú „pamäťový palác„. Pamäťový palác, známy aj ako „metóda loci“, je stratégia, pri ktorej si človek vybavuje informácie prostredníctvom vizualizácie známeho priestoru. Človek si najskôr predstaví známe prostredie, napríklad svoju spálňu. Potom si človek vytvára scenár, ktorý sa odohráva v danom prostredí a obsahuje informácie, ktoré si má človek zapamätať. Timo si túto techniku vyskúšal aj s publikom a vyzval všetkých, aby ju využívali pri každodenných činnostiach, ako súčasť všeobecne prospešného tréningu pamäti. Využiť sa dá napríklad pri nákupe potravín.

Timo na súťaži v speedcubingu.

V druhej fáze, po uplynutí času na memorovanie, sa súťažiacim zaviažu oči a môžu začať skladať kocku. To si vyžaduje, aby účastníci využívali svoje riešiteľské aj pamäťové schopností. Je však dôležité poznamenať, že postup každého súťažiaceho je jedinečný a to, čo funguje u jedného, nemusí fungovať u druhého.

Po Timovej prezentácii nasledovala živá diskusia s mnohými otázkami z publika, nadšenie pre túto tému bolo hmatateľné. Vždy je fascinujúce počúvať zanietených ľudí, ktorí majú silné nadšenie pre riešenie problémov. V KInITe sme veľmi hrdí (a máme šťastie) na stážistov, ktorí sa nielen učia od nás, ale od ktorých sa môžeme učiť aj my.