Rok 2020 bol aj rokom KInITu, ďakujeme za priazeň

Prečítajte si naše KInIT News.