Bezpečnostné odporúčania pre vašu prácu

Zlepšenie kybernetickej bezpečnosti zamestnancov je pre nás prioritou, preto sme sa rozhodli vytvoriť sériu článkov zameraných na bezpečnostné odporúčania. Tieto články poskytujú rôzne pohľady na problematiku kybernetickej bezpečnosti.Jednotlivé články môžete čítať v ľubovoľnom poradí, spoločne poskytujú ucelený prehľad oblasti bezpečnosti. Vzťahujú sa tieto odporúčania len na zariadenia a účty využívané v práci? Vôbec nie. Zavedením našich odporúčaných postupov na všetky vaše zariadenia a účty môžete výrazne posilniť svoju online bezpečnosť, z profesionálneho aj súkromného hľadiska. Aj keď dodržiavanie našich odporúčaní nie je nutné, mali by ste zvážiť ich uplatnenie na všetkých zariadeniach, ktoré používate na prístup k firemným účtom a údajom. Kritické myslenie je kľúčové. Ak máte pochybnosti o možných následkoch nejakej činnosti, najlepšie je odložiť túto činnosť na neskôr a požiadať o radu kolegu, ktorý sa zaoberá kyberbezpečnosťou.