Bezpečnostné odporúčania: Fyzická bezpečnosť

V druhej časti našej série Bezpečnostné odporúčania sa venujeme fyzickým hrozbám.

Prečo by sme sa mali zaujímať o fyzickú bezpečnosť?

Na ochranu pred hrozbami na internete môžete dodržiavať rozličné bezpečnostné postupy. Avšak väčšina z nich bude neúčinná, keď útočník získa fyzický prístup k vášmu zariadeniu

Čo robiť?

1. Používajte na odomykanie zariadenia ťažko uhádnuteľné heslá.

 • Na rozdiel od hesiel na online kontách, tieto heslá môžu byť kratšie a zapamätateľné. Vyhnite sa však heslám ako „123456“, „heslo“ a pod.
 • Ak používate biometrické overovanie, vytvorte PIN kód pozostávajúci z aspoň 6 znakov.

2. Počítač uzamknite vždy, keď odídete od stola.

 • Rýchle uzamknutie môžete vykonať pomocou klávesovej skratky „Windows + L“ (v OS Windows).
 • Naučte sa automaticky stlačiť klávesy vždy, keď vstávate od stola, aby ste zabránili neautorizovanej osobe získať prístup k vášmu zariadeniu.

3. Využívajte možnosť šifrovania disku.

 • V prípade, že má páchateľ fyzický prístup k vášmu zariadeniu, môže získať prístup k vašim údajom napriek tomu, že nepozná vaše heslo (napr. prostredníctvom operačného systému, ktorý je načítaný na bootovacom USB).
 • Aby ste zabránili takejto situácii, používajte šifrovanie disku – napríklad nástroj BitLocker, ktorý je súčasťou všetkých verzií systému Windows Professional.

4. Nenechávajte svoje zariadenia v aute bez dozoru.

5. Nevkladajte do svojich zariadení neznáme alebo nedôveryhodné USB kľúče.

 • Neznáme USB kľúče môžu automaticky infikovať váš počítač.
 • Radšej využívajte online výmenu a prenos údajov- napríklad prostredníctvom cloudového úložiska. Súbory, ktoré sťahujete vždy skontrolujte antivírusovým softvérom.

6. Vyhnite sa prenosu súborov z nezašifrovaných externých úložísk.

 • Na prenos a zdieľanie menších súborov používajte bezpečné cloudové úložisko (napr. Disk Google, Sharepoint).
 • V prípade väčších súborov, zašifrujte zariadenie použité na prenos, prípadne vytvorte súbor ZIP/RAR, ktorý je chránený heslom.

7. Buďte podozrievaví voči každej cudzej osobe, ktorá sa pokúša získať prístup do kancelárskych priestorov.

 • Neznámeho človeka konfrontujte a spýtajte sa ho, čo tam robí.

8. Chráňte svoje zariadenie pred krádežou.

 • Okrem toho, že svoje zariadenie nenecháte bez dozoru na verejnom mieste, existujú aj opatrenia ktoré môžete vykonať na pracovisku. Môžete využiť riešenia, ako napríklad zámok na notebook Kensington, aby ste sa vyhli fyzickému premiestňovaniu zariadenia.

9. Po opustení pracoviska uzamknite svoju skrinku.

 • Vaša skrinka môže okrem vášho fyzického zariadenia (zariadení) obsahovať aj cennosti, ktoré môžu byť odcudzené alebo poškodené.
 • Ak zostane skrinka otvorená, môže do nej iná osoba vložiť nelegálne predmety.

Projekt podporila Nadácia Pontis vďaka asignácii dane spoločností Aliter Technologies a MetLife.