Techniky manipulácie v sociálnych médiách [in Slovak]

Hrckova, A. – Žurnalistika, médiá, spoločnosť 3-4. Bratislava: STIMUL, 2014

Autori

Andrea Hrčková
Researcher
Viac