Automatizovaná tvorba otázok z textu analýzou štruktúry viet [in Slovak]

Blstak, M., Rozinajova, V. – Proceedings of 10th workshop on intelligent and knowledge oriented technologies, 2015

Autori

Miroslav Blšták
Research Engineer
Viac
Viera Rozinajová
Lead and Researcher
Viac