Workshop AI4Europe: Potreby doktorandov v oblasti AI

Radi by sme vás pozvali na workshop o výsledkoch našich rozhovorov s 26 európskymi doktorandmi, ktorí pracujú v oblasti umelej inteligencie. 

Vďaka nášmu kvalitatívnemu výskumu  sme získali zaujímavé poznatky o problémoch a potrebách týchto mladých odborníkov. Problémy sme vizualizovali ako myšlienkové mapy a potreby ako cesty používateľov (resp. cesty službou, angl. user journey). Taktiež poukazujeme na možné riešenia, ktoré by mladým / začínajúcim výskumníkom v oblasti umelej inteligencie mohli zjednodušiť prácu. Navrhli sme aj niekoľko možných usmernení a iných vzdelávacích zdrojov pre túto skupinu výskumníkov, ako aj príležitostí na vytvorenie AI komunity.

Agenda seminára:

  • Metodológia rozhovorov s európskymi doktorandmi pracujúcich v oblasti AI
  • Problémy a potreby doktorandov
  • Možné riešenia (cesty používateľov, myšlienkové mapy)
  • Plán overovania výsledkov

Tento workshop je určený pre partnerov AI4Europe, ako aj pre doktorandov pracujúcich v oblasti AI. Výsledky môžu byť všeobecne zaujímavé na diskusiu s komunitou, preto neváhajte zdieľať tento workshop s doktorandmi alebo s kýmkoľvek, koho by táto téma mohla zaujímať.

Workshopu sa môžete zúčastniť pripojením k tomuto Google Meet. 

Kedy?

  • Streda 15. novembra 2023
  • 15:00 – 16:00 

Ako sa zúčastniť?

Pripojte sa na tento videohovor Google Meet: https://meet.google.com/nzs-oswk-umb