STRATPOL konferencia “Dezinformácie, spoločnosť a demokracia“

29. septembra 2021 sme mali možnosť byť jedným z partnerov konferencie „Dezinformácie, spoločnosť a demokracia“, ktorú organizujú STRATPOL, Slovenský inštitút bezpečnostnej politiky a Gerulata Technologies.


Leitmotívom konferencie bola problematika dezinformácií a ich výzva pre zdravú spoločnosť a fungujúcu demokraciu. Program konferencie priniesol aktuálne témy ako Akčný plán pre európsku demokraciu, problematika regulácie sociálnych sietí a slobody slova či pripravenosť Slovenskej republiky čeliť dezinformáciám a viesť modernú strategickú komunikáciu.
Pre Slovensko je dôležité vytvoriť stratégiu, ako bojovať proti dezinformáciám a vytvárať informačnú bezpečnosť. Zaoberanie sa dezinformáciami na vedeckej báze a výskum toho, ako čo najlepšie využiť umelú inteligenciu v tejto oblasti, je jednou z oblastí výskumu KInIT.


Počas konferencie sa naša CEO Mária Bieliková zúčastnila s Miroslavou Sawiris z GLOBSEC a Michalom Trnkom z Gerulata Technologies v panelovej diskusii „Aké sú možnosti a obmedzenia monitorovania online obsahu“.