Projekt QVIRE: Umelá inteligencia pomáha výskumu historických rukopisov

Stredoveké rukopisné knihy sú významnou zložkou kultúrneho dedičstva uloženého v slovenských, ale aj európskych pamäťových inštitúciách. 

Najväčšími prekážkami v tradičnom paleografickom a kodikologickom vyhodnocovaní rukopisov sú:

  • vysoká časová a finančná náročnosť
  • závislosť na veľkých dátach
  • potenciálna miera ľudského omylu či subjektívneho vnímania

Mnohé z týchto prekážok sa dnes dajú čiastočne alebo úplne odbúrať s pomocou umelej inteligencie.

V projekte QVIRE sme sa sa venovali problému identifikácie špecifických značiek v historických rukopisoch s použitím umelej inteligencie, založenej na hlbokých umelých neurónových sieťach. 

V rámci webinára poskytneme rýchly pohľad na umelú inteligenciu, jej uplatnenie v kontexte historického výskumu a tzv. Cultural AI – model umelej inteligencie a softvér, ktorý sme vyvinuli a ktorý bude voľne prístupný širokej odbornej verejnosti.

Kedy?

Streda 29. Marca 2023

16:00 – 17:30

Ako sa zúčastniť?

Webinár bude prebiehať formou Google Meet, pripojiť sa môžete na tomto linku

Pre koho je webinár určený?

Webinár je určený primárne pre odbornú verejnosť, výskumníkov v oblasti historických vied a odborníkom z kultúrneho sektora (t.j. zamestnancov múzeí, galérií, archívov, knižníc…).

Prednášajúci:

Jazyk:

Webinár bude v slovenskom jazyku.

Záznam webinára si môžete pozrieť tu: