Oficiálna návšteva vo Švajčiarsku – ETH, CERN

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vycestovala 19. mája 2022 na trojdňovú oficiálnu návštevu Švajčiarska. Naša zakladateľka Mária Bieliková bola pozvaná zúčastniť sa delegácie, ktorá sprevádzala pani prezidentku na jej prvej štátnej návšteve Švajčiarska. 

Hlavnými témami boli vzájomná hospodárska spolupráca v oblasti inovácií a zelenej transformácie, energetická kríza, prebiehajúca pandémia, ako aj aktuálna medzinárodná situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Súčasťou delegácie boli predstavitelia slovenských vedeckých a výskumných inštitúcií a zástupcovia slovenských firiem zaoberajúcich sa inováciami, vývojom zelených a nízkoemisných technológií a obnoviteľných zdrojov energie. Členovia delegácie vytvorili veľmi relevantnú skupinu zainteresovaných strán, ktoré mali veľa spoločných záujmov a tém.

Prvým bodom programu bol technologický inštitút ETH Zürich. Deň začal pracovnými raňajkami s dvoma profesormi z ETH Zürich: Juraj Hromkovič a Gustavo Alonso. Hlavnou témou diskusie bolo, ako dosiahnuť excelentnosť vo vede a ako ju transformovať do inovácií. Viackrát sa spomínal medzinárodný rozmer a cirkulácia talentov.

Súčasťou návštevy ETH bolo aj pamätné ocenenie Aurela Stodolu. Stodola bol profesorom ETH pre strojárstvo zo severného Slovenska, ktorý koncom 19. storočia vývojom konštrukcie turbín významne prispel k úspechu švajčiarskych priemyselných podnikov.

Delegácia navštívila aj Student project house – think tank, ktorý vytvorili v ETH. Mladí výskumníci predstavili rôzne projekty, na väčšine z nich sa podieľali slovenskí študenti ETH. Projekty boli zamerané na zlepšenie globálnej klimatickej a environmentálnej krízy.

Po návšteve ETH prezidenti Švajčiarska a Slovenska otvorili v Národnom múzeu v Zürichu slovensko-švajčiarske podnikateľské fórum. Hlavnou témou boli inovácie. Bola to príležitosť nadviazať kontakty a vytvoriť základy budúcich spoluprác v oblasti výskumu, zelenej transformácie, nízkoemisných technológií, obnoviteľných zdrojov alebo cirkulárnej ekonomiky.

Delegácia navštívila aj Európsku organizáciu pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve, prezreli si najväčší urýchľovač častíc na svete v podzemí CERN-u.

Mnohé technológie, ktoré denne používame, by nevznikli bez verejných investícií do základného výskumu v organizáciách, ako je napríklad CERN. V tejto súvislosti prezidentka priznala, že veda a výskum na Slovensku potrebujú lepšie financovanie

S týmto vyhlásením môžeme iba súhlasiť. Inovácie a kreativita sú pre rozvoj krajiny nevyhnutné, preto je nesmierne dôležité podporovať výskumné aktivity adekvátnym financovaním.

Veľmi si ceníme pani prezidentku za to, že takýmto spôsobom sprístupňuje nové možnosti medzinárodnej spolupráce a komunikuje dôležitosť inovácií a zelenej tranzície. Veríme, že keď verejný sektor, akademická obec a komerčná sféra spoja svoje sily, Slovensko sa stane krajinou, kde sa inováciám bude dariť. 

Mária Bieliková o svojich zážitkoch zo štátnej návštevy povedala
Tri dni vo Švajčiarsku s pani prezidentkou boli zdrojom veľkej inšpirácie, ako zo Slovenska urobiť vynikajúci výskumný a inovačný priestor. Verím, že otvorenosť a prepájanie ľudí sú hodnoty, na ktorých záleží. Kempelenov inštitút inteligentných technológií takéto prostredie vytvára. Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Nasledovať a spájať sa s najlepšími je náročné, ale je to pre nás jediná správna cesta.