Kniha 10-10-10. 10 slovenských vedcov, 10 rozhovorov  a 10 výziev v jednej zaujímavej knihe

Kniha s netypickým, avšak výstižným názvom “10-10-10”, obsahuje desať rozhovorov s desiatimi vedcami. Kniha prináša pútavé rozhovory na témy, ktoré rezonujú dnešnou dobou, či už sú to biotechnológie, virtuálny svete, umelá inteligencii alebo psychológia, nové materiály, ekonomika, medicína, ekológia, architektúra a vesmírny výskum.

Len na nás záleží, ako dopadne hra, ktorú hráme

“Len na nás záleží, ako dopadne hra, ktorú hráme,“ je názov rozhovoru, v ktorom sa o svoje myšlienky podelila Mária Bieliková. V rozhovore čitateľa prevedie históriu webových stránok, ktoré sú dnes takou samozrejmosťou, že bežný človek ani nerozmýšľa o tom, ako vzniká ich obsah a ako fungujú. 

Rozhovor plynule prechádza ku téme súčasnej umelej inteligencie  a výzvam, ktoré sa s ňou spájajú, či už sú to výzvy technologické, legislatívne, bezpečnostné, ale aj etické, či výzvy v oblastiach ako je zamestnávanie. Pozitívne je, že tieto výzvy majú šancu sa realizovať, avšak dôležité je silné prepojenie akadémie a biznisu. 

Pohľad do sfér, ktorými technológie založené na umelej inteligencii prenikajú a na spôsoby, akými vplývajú alebo môžu vplývať na naše životy je inšpiratívny rovnako, ako ostatných deväť rozhovorov.

Ak máte chuť nahliadnuť do sveta vedy a zistiť, ako vidia vedci budúcnosť, knihu si môžete zadarmo stiahnuť a prečítať. 

O autorke: 

Andrea Settey Hajdúchová vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, po skončení štúdia pôsobila takmer desať rokov ako novinárka v denníku SME. Neskôr pracovala ako hovorkyňa a PR odborníčka neziskovej organizácie Úsmev ako dar, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a dnes organizácie WWF Slovensko.

V roku 2016 získala Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy a v roku 2018 bola nominovaná za svoj blog v Denníku N na Novinársku cenu. V blogu sa venuje najmä rozhovorom s osobnosťami. Vo voľnom čase miluje beh.

Knihu vydalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja.