KInIT podpísal list poslancom EP, aby zamietli výnimku pre médiá v Digital Service Act

Viac ako 50 overovateľov faktov a expertov vyzvalo poslancov Európskeho parlamentu, aby odmietli výnimku pre médiá v zákone o digitálnych službách (DSA). KInIT túto iniciatívu podpísal, pretože aj my veríme, že takáto klauzula by znamenala riziko, že DSA sa zmení na rýchlu cestu pre nenávistné prejavy a dezinformácie.

Hrozí, že doložka o výnimke pre médiá bude krokom späť v porovnaní so súčasným stavom a zvráti roky pokroku v boji proti nenávistným prejavom a dezinformáciám online. Výnimka by bola cestou späť a zvrátila by roky pokroku v boji proti nenávistným prejavom a dezinformáciám online. Jedným z dôsledkov by mohlo byť, že veľké online platformy by nemohli znížiť hodnotenie, vymazať alebo označiť nenávistný, falošný alebo inak škodlivý obsah, ak by pochádzal z tlačovej publikácie. 

Spolu s ďalšími novinármi a odborníkmi na dezinformácie nás znepokojuje široká a nejednoznačná definícia toho, čo predstavuje „tlačová publikácia“ a „audiovizuálna mediálna služba“.

DSA musí odrážať našu potrebu plurality médií, kultúrnej, jazykovej rozmanitosti a dostupnosti spoľahlivých správ a informácií. Tým, že dáme priestor široko definovaným „poskytovateľom redakčného obsahu“ a „poskytovateľom mediálnych služieb“ a oslobodíme ich od akéhokoľvek moderovania, riskujeme, že sa DSA umožní šírenie nenávistných prejavov a dezinformácií.

Alebo, ako píše Clothidle Goujard, technologická novinárka POLITICO Europe vo svojom článku, „snaha chrániť novinársky obsah online by sa mohla zmeniť na dezinformačnú katastrofu“.

Všetky politické skupiny urobili silné verejné vyhlásenia o boji proti nenávistným prejavom a dezinformáciám online. Veríme, že teraz je čas premeniť tieto slová na činy.