Zaujímavosti zo školenia na tému “Reprezentácia sprospredkovaná multimodalitou”

Ivana Beňová je jednou z našich doktorandiek. Je členkou tímu Natural Language Processing, kde sa zameriava na multimodálne spracovanie obrazu a textu zároveň. Koncom septembra sa Ivana zúčastnila Training school financovanej z EU COST Action Multi3Generation. Ak sa chcete o jej zážitkoch dozvedieť viac, prečítajte si nasledujúci článok.

Moja cesta začala v pondelok 26. septembra odletom do Brém a pokračovala cestou vlakom do malej dedinky Etelsten pri Brémach. Škola sa konala v zámku Etelsen a jeho hlavnou témou bola „Reprezentácia sprospredkovaná multimodalitou“.

Obr. 1.: Všetci účastníci a prednášajúci pred zámkom Etelsen.

Prvý deň training school bol vyčlenený na príchod a ubytovanie účastníkov, ale aj na vzájomné zoznámenie. Keďže na training school bolo 18 účastníkov a 10 rečníkov z celej Európy, veľmi rýchlo sme sa všetci predstavili a zoznámili.

Hlavný program odštartoval v utorok bleskovými prezentáciami doktorandov o ich vlastnom výskume. Bolo pre mňa naozaj fascinujúce vidieť, koľko rôznych uhlov pohľadu existuje na multimodalitu. Školy sa zúčastnila rôznorodá skupinka výskumníkov, ktorí sa zaujímali o veľmi odlišné oblasti výskumu, ako napríklad psychológia, kognitívna veda, zodpovedná AI, spracovanie obrazu a jazyka, spracovanie videa alebo robotika. 

Po bleskových prezentáciách študentov prišlo aj na rýchle predstavenie prednášajúcich, väčšinou profesorov z prestížnych európskych univerzít či výskumných ústavov. Rovnako ako študenti, aj oni tvorili svojimi výskumnými záujmami veľmi rôznorodú skupinu.

Po úvodnom predstavení začalo 3 a pol dňa plných zaujímavých prezentácií, kde každý rečník predstavil svoj výskum do hĺbky. Každá prezentácia trvala hodinu a pol, bola nabitá informáciami a veľmi zapôsobila na všetkých účastníkov. 

Témami prednášok boli:

  • prehľad multimodálneho spracovania s obrázkami a textom (prof. Erkut Erdem),
  • vizuálne ukotvenie vedomostí v modeloch (prof. Raffaella Bernardi, prof. Albert Gatt),
  • vizuálno-priestorový “zdravý rozum” v modeloch (prof. Mehul Bhatt, Dr. Jakob Suchan – v originály “commonsense”, čiže ako model ovláda logiku, základy fyziky a iné každodenné znalosti),
  • multimodálne argumentovanie pomocou “zdravého rozumu” v modeloch (prof. Aykut Erdem), 
  • detegovanie vzťahov medzi objektmi v obrazových dátach (prof. Adrian Muscat), 
  • zodpovedná AI (prof. Helena Gorete Silva Moniz), 
  • robotika (prof. Karinne Ramirez-Amaro). 

Po každej prezentácii sa konala krátka sekcia otázok a odpovedí. Keďže všetky prezentácie boli oddelené prestávkou na kávu alebo obedom, mali sme čas podrobnejšie prediskutovať každú prednášku s daným rečníkom.

Ku koncu training school sa úlohy profesorov a študentov vymenili. Každý z nás mal možnosť pár minút podrobnejšie hovoriť o svojom výskume. Získali sme dôležitú a cennú spätnú väzbu či návrhy, ako zlepšiť náš výskum. Potom sme v skupinách odprezentovali, čo sme sa počas školy naučili, čo sa nám páčilo a čo by sa dalo zlepšiť pre budúcich účastníkov.

Obr. 2.: Ivanina skupina študentov, v ktorej pripravili prezentáciu so spätnou väzbou a hodnotením školy.

Hoci všetky prednášky a rozhovory súvisiace s výskumom boli podnetné, výmena poznatkov nebola jediným účelom tejto školy. Hlavným cieľom bolo, aby si mladí výskumníci vytvorili medzinárodnú sieť odborníkov a doktorandov v rôznych oblastiach výskumu, s ktorými môžu v budúcnosti spolupracovať. Medzi účastníkmi som si našla veľa priateľov, vymenili sme si na seba kontakty a dúfam, že zostaneme v spojení. Vytvorila som si však dobré kontakty aj s profesormi, ktoré plánujem využiť pri pokračovaní vo svojom budúcom výskume. Teraz som súčasťou pracovnej skupiny v Multi3Generation, takže sa môžem podieľať na spoločnom písaní článkov.  Tiež môžem kontaktovať profesorov ohľadom spolupráce s KInITom v prípade zaujímavých projektov, ktoré budú pokrývať ich záujmy alebo ísť na vedeckú misiu a pracovať na výskume, ktorý súvisí s mojím doktorandským štúdiom s profesorom v zahraničí.

Obr. 3.: Poznávací výlet  v Brémach. Tento výlet, hranie spoločenských hier alebo diskusie o rozdieloch vo výskume alebo živote v rôznych krajinách, boli aktivity, ktorým sme sa venovali vo voľnom čase. Hlavný rozdiel, ktorý som našla medzi doktorandmi v zahraničí a na Slovensku, je vekový rozdiel. Väčšina účastníkov pracovala v odbore po magisterskom štúdiu a až potom sa zapísala na doktorandské štúdium. Takmer polovica účastníkov mala tým pádom 30 rokov alebo viac.

Som nadšená, že som sa mohla zúčastniť tejto akcie. Získala som veľa nových poznatkov o rôznych oblastiach výskumu spojených s AI. Rozhodne sa teraz pozerám na multimodalitu ako na komplexnejší, ale aj pôsobivý problém. Čo ma však teší ešte viac, je fakt, že účasť na tejto škole mi otvorila dvere do medzinárodného výskumu so špičkovými odborníkmi na multimodálne spracovanie dát. 

Veľmi sa mi páčil prístup organizátorov a spôsob, akým si všetci prednášajúci našli čas lepšie spoznať doktorandov, diskutovať s nimi o ich výskume alebo odpovedať na ich otázky. Bola to pre mňa úžasná skúsenosť a všetkým doktorandom môžem účasť na tejto alebo inej škole podobného typu len odporučiť.

Obr. 4.: Všetci účastníci a rečníci pred zámkom Etelsen.

Ak sa chcete o tejto škole dozvedieť viac, môžete navštíviť jej webovú stránku.