E-tika podcast: (Ne)etická biometria

Biometrické systémy dokážu v mnohých ohľadoch zlepšiť kvalitu našich životov. Pomáhajú nám zabezpečiť bezpečný a bezbariérový prístup na letiská, či futbalové štadióny, ale aj do vlastného bankového konta. V súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou niektorí zástancovia biometrie dokonca obhajujú jej nasadenie ako hygienického a bezkontaktného spôsobu kontroly identity.

Na druhej strane existujú voči rozšíreniu biometických systémov, predovšetkým tvárovej biometrie na verejných priestranstvách, mnohé obavy, ktoré sa týkajú súkromia, možného zneužitia údajov zo strany štátov či súkromných firiem, ale aj otázniky ohľadom transparentnosti a férovosti takýchto systémov.

V dnešnom diele sa dozviete:

  • Za akých podmienok je správne používať biometrické systémy, predovšetkým systémy na rozpoznávanie tváre,
  • Ako vôbec dosiahnuť tvárovú biometriu, ktorá prináša ľuďom väčšinu svojich výhod, ale súčasne minimalizuje možné negatívne dopady,
  • Či a za akých podmienok je možné robiť biometriu eticky.

Našim hosťom je Ján Záborský. Pán Záborský pôsobí vo firme Innovatrics, ktorá sama vyvíja biometrické systémy a kde sa stará o komunikáciu. Predtým takmer dvadsať rokov pôsobil ako ekonomický novinár.

Spoločnosť Innovatrics je jedným zo zakladateľov a podporovateľov Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií.

Zhrnutie epizódy v angličtine si môžete prečítať tu.

O podcaste E-tika

Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré? Stáva sa, že nejakú technológiu vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Podcast E-tika je pásmo rozhovorov o digitálnych technológiách a ich spoločenskom a etickom rozmere.

Podcast E-tika pripravilo multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v spolupráci so Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Predchádzajúce diely

Táto séria

Predchádzajúca séria

Ak vás téma zaujíma, môžete si vypočuť aj diely predchádzajúcej série.