Form of Antisocial Behavior in Online Communities – Terminology Overview [in Slovak]

Blaho, R., Hrckova, A., Koukalova, M., Sabova, L. Mesarosova, B. – Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií, 2019.

Autori

Andrea Hrčková
Researcher
Viac