Marketing v knižniciach orientovaný na používateľa [in Slovak]

Hrckova, A. – Stimul, 2017

Autori

Andrea Hrčková
Researcher
Viac