Workshop Eyes4ICU na sympóziu ETRA 2023

Zúčastnite sa workshopu Eyes4ICU, ktorý bude prebiehať v rámci konferencie Symposium of Eye Tracking Research & Applications (ETRA).” 

Sympózium bude prebiehať od 30. mája do 2. júna 2023. Uskutoční sa hybridnou formou, prezenčne v Tübingene (Nemecko) a online (prostredníctvom aplikácie Zoom). Na konferencii sa stretnú odborníci z rôznych oblastí a spolu sa budú sa venovať najnovšiemu výskumu v oblasti sledovania pohľadu (eye-tracking).

Súčasťou konferencie bude aj workshop Eyes4ICU. Vzhľadom na technologický pokrok a rozvoj umelej inteligencie, cieľom projektu Eyes4ICU je preskúmať najmodernejšie metódy sledovania pohľadu, modely pohybu očí a aplikácie založené na pohľade. Účastníci workshopu budú oslovení, aby prispeli svojimi prezentáciami, názormi, alebo sa zúčastnili diskusie.

V prípade záujmu môžete na workshope odprezentovať aj svoj vlastný výskum. Príspevok môže obsahovať dokončené systémy a/alebo štúdie, predbežné výsledky pilotných štúdií alebo prvé iterácie dizajnu. Termín na predloženie abstraktov je 26. február 2023.

Ďalšie informácie a registráciu nájdete tu.