KInIT na e-sympóziu 2023: 1. marca 2023

Pripojte sa na konferenciu “e-Symposium on Computational Politics”!

Tohtoročné “e-Symposium on Computational Politics” sa uskutoční v stredu, 1. marca 2023. Môžete sa tešiť na príspevky 11 prednášajúcich, expertov z celej Európy. 

Sympózium organizuje Aristotelova univerzita v Thessalonikách a bude prebiehať online formou. Zúčastniť sa na ňom môžete prostredníctvom zoomu (prístupový kód: 867064). 

Súčasné politické aktivity si vyžadujú zber dát, analýzu informácií a riadenie spoločenských procesov, s čím môžu výrazne pomôcť informačné technológie. Z tohto dôvodu je sympózium zamerané na využitie umelej inteligencie a IT v politike a politológii. 

Program konferencie prináša aktuálne témy, ako napríklad: 

  • Spracovanie prirodzeného jazyka na analýzu politických textov
  • Internet ako politický priestor
  • Metodika predpovedania volebných výsledkov na základe tweetov
  • Štúdium politickej komunikácie pomocou údajov zo sociálnych sietí: nástrahy, limity a príležitosti

Medzi prednášajúcimi bude aj náš výskumník Ivan Srba. Ivan bude prezentovať na tému Algoritmický audit politických predsudkov v odporúčacích systémoch

Ďalšími prednášajúcimi sú, napríklad, profesor Francesco Sobbrio z Univerzity Tor Vergata v Ríme, ktorý skúma vplyv médií na formovanie vnútorného presvedčenia jednotlivcov, alebo Serena Villata, výskumná riaditeľka CNRS

Podujatie sa začne o 9.00 h a celé sympózium bude prebiehať v angličtine. Podrobný program si môžete pozrieť tu