Cesta umelej inteligencie k súčasnému optimizmu aj strachu. Prednáška prof. Márie Bielikovej

Za vznik umelej inteligencie (AI, angl. Artificial Intelligence) sa považuje rok 1956, kedy sa tento pojem začal používať v súvislosti s vývojom počítačov, ktoré by boli také inteligentné ako človek. Výskumníci vtedy verili, že bude trvať menej ako jednu generáciu, aby túto víziu naplnili. Odvtedy sa striedali obdobia optimizmu a obdobia ochladenia záujmu o AI (nazývané aj AI winter). 

Dnes, po 65 rokoch, sme už tretíkrát v období veľkých očakávaní od umelej inteligencie a znovu sa vrátila aj téma všeobecnej umelej inteligencie, ktorá by bola schopná riešiť akýkoľvek problém. Na to, aby sme porozumeli budúcnosti, je dobré obzrieť sa do minulosti. 

Prednáška prof. Márie Bielikovej prináša odpovede na otázky, ako sa vyvíjala táto disciplína a chápanie pojmu umelá inteligencie, aké boli hlavné míľniky, ktoré ju posúvali ďalej a prečo sa ľudia začali báť umelej inteligencie a k súčasným témam pridali aj tie, ktoré súvisia s etikou? 

Zároveň sa zdá, že na dnešnom rozdelenom svete a rastúcom počte ľudí, ktorí prestávajú veriť faktom, majú svoj podiel aj technológie, a konkrétne aj umelá inteligencia. Aj dnes vytvárajú technológie ľudia, v prípade umelej inteligencie definujú čo umelá inteligencia optimalizuje a nachádzajú možnosti uplatnenia jednotlivých riešení. 

Ale čo ak celkom nerozumieme tomu, čo sa optimalizuje? A čo na to všetko Slovensko? Ako sa vyvíjala umelá inteligencia na Slovensku a aké sú súčasné výzvy? 

Prinášame vám záznam prednášky prof. Márie Bielikovej, ktorá vznikla v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií.