Inteligentné riadenie toku energie v mikrosieti

Vrablecova, P.

Umelá inteligencia a smart riešenia sa v súčasnosti objavujú už takmer v každom odvetví – výnimkou nie je ani energetika. Výskumom v tejto oblasti sa intenzívne zaoberáme v tíme so zameraním na dátovú analytiku a zelenú energiu v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií (skrátene KInIT). Pozitívne prínosy aplikácie inteligentných metód v energetike ukazujeme na príklade inteligentného riadenia toku energie v miestnej distribučnej sieti – mikrosieti, ktoré môže pomôcť znížiť závislosť na používaní palivových generátorov.

Cite: Vrablecova, P. Inteligentné riadenie toku energie v mikrosieti. ATP Journal (2022).

Authors

Petra Vrablecová
Researcher 10/2020-06/2023
More