Euractive: Proti dezinformáciám je treba zapojiť celú spoločnosť

Leitmotívom konferencie bola problematika dezinformácií a výzva, ktorú predstavujú pre zdravú spoločnosť a funkčnú demokraciu. Program konferencie prináša aktuálne témy ako Akčný plán pre európsku demokraciu, otázku regulácie sociálnych sietí a slobody slova či pripravenosti SR čeliť dezinformáciám a viesť modernú strategickú komunikáciu. Našou ambíciou je prostredníctvom série panelov, brífingov a prezentácií prepojiť politickú, odbornú aj technologickú rovinu boja s dezinformáciami.

Informácie o priebehu a výstupoch z konferencie priniesol Euractive, ktorý zmienil, že druhej panelovej diskusie sa zúčastnili Miroslava Sawiris z Globsecu, Mária Bieliková z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT) a Michal Trnka z Gerulata Technologies. Mária Bieliková vyzdvihla význam vedeckého bádania, ideálne v prepojení výskumných inštitúcií, univerzít a súkromných spoločností. 

„Technologické inovácie sú dôležitou súčasťou odpovede na výzvu dezinformácií”, dodala počas panelu venovanému možnostiam a limitom monitoringu obsahu na sociálnych sieťach.

Jej slová prakticky potvrdil Michal Trnka, CEO Gerulata Technologies, ukážkou technického riešenia pre analýzu online obsahov, ktoré táto spoločnosť vyvíja. 

„Našou ambíciou je dať výskumníkom, štátnej správe, ale aj súkromnému sektoru do rúk nástroj, ktorý umožní čítať informačné prostredie v novej kvalite, sledovať vývoj tém či ich šírenie a dosah”, opísal Trnka využitie ich softvéru. Reagoval tak aj na nové výzvy spracovania a analýz veľkých objemov video obsahu, ktorý bude postupom času tvoriť čoraz väčšiu časť online priestoru. Technologické riešenia je však nevyhnutné dopĺňať expertne kompetentným ľudským faktorom.