KInIT na CitaKone 2023

Tohtoročný CitaKon sa uskutoční v stredu, 29. marca 2023 o 9:00 hodine v priestoroch Mendelovej Univerzity v Brne

Konferencia organizovaná spoločnosťou Citace.com sa zameriava predovšetkým na citovanie a prácu so zdrojmi. Okrem tém orientovaných na informačnú gramotnosť môžete očakávať aj príspevky zamerané na mediálnu gramotnosť, kybernetickú bezpečnosť a dezinformácie.

Môžete sa tešiť na mnoho zaujímavých rečníkov, medzi ktorými bude aj naša výskumníčka, Andrea Hrčková, ktorá bude prezentovať svoju prácu o dezinformáciách a fact-checkeroch (overovateľoch faktov) v rámci projektu CEDMO

Vo svojej prezentácii rozoberie spôsoby, ako možno zapojiť humanitné a spoločenské vedy do výskumu umelej inteligencie. Andrea bude hovoriť o svojich skúsenostiach ohľadom týchto tém: 

  • Charakterizácia dezinformácií
  • Používateľské štúdie
  • Príprava datasetov a organizácia informácií pre nástroje využívajúce umelú inteligenciu

Informácie o registrácii spolu s programom budú zverejnené tu.